Inspiration och autencitet

”Vi har tröttnat på kvantitet och yttre prestanda, och börjat få vittring på något bortom det praktiska, effektiva och ekonomiska. Så vi söker efter något annat utan att riktigt ha någon tydlig idé om vad det är vi letar efter. Vi vet mest bara att det i n t e ska vara hårt, fyrkantigt och massproducerat.”