4. Välkommen till det moderna samhället

”Det moderna projektet vill dock ogärna kännas vid den här typen av inneboende motstridigheter. I den moderna världen kan alla – åtminstone i princip – få precis det de vill ha med hjälp av fritt val, aktiv vilja, effektiva metoder och genomtänkta prioriteringar.”

5. En historia om kärlek, problem och åtgärder

”Ena dagen tokbryt, drömmar om flykt, ädla beslut och total frustration. Nästa dag förvirrade anklagelser, uppblossande gräl, plågsamma tystnader. Tredje dagen ljuva försoningar, nya bråk, snåriga avtal om eldupphör.”

6. Den nya tidens berättelser

”För berättelsen om att helga sin fader och sin moder har besegrats av berättelsen om det livsbejakande ungdomsupproret. Och berättelsen om att arbeta för brödfödan i sitt anletes svett har besegrats av berättelsen om att cruisa nerför Sunset Boulevard i en öppen sportbil.”

7. Individen

”Ibland får jag bilden av miljontals svenskar som entusiastiskt deltar i en massiv bilburen manifestation till stöd för individualismen. Men de färdas inte i samlad trupp. Var och en kör runt för sig själv, väl utspridda över hela landet.”

8. Individualismens segertal

”Eller skräpet på TV? Folk ser väl på sådant som de gillar? Annars kan de ju bara välja någon av alla de andra kanalerna. För vi var väl för människors rätt till sitt eget fria val, var vi inte det?”

9. Motståndarna

”Hur många Bakåtsträvare behövs det för att tända en glödlampa? Två. En som ber om ursäkt för ’ingreppet i naturen’ och en som försöker läsa bruksanvisningen i mörkret…”

10. Den fria människan – finns hon

”När de svävar högt där uppe i den svala etern hör de sällsamma, undersköna melodier som de försöker spela in med diktafonfunktionen på mobilen. Men väl tillbaka nere på marken så är displayen tom förutom texten – Ett samtal missat.”