Rötter – inledning

”Jag tror inte att jag är den enda kringflackande hoppjerkan här i landet som har haft perioder av stark hemlängtan. Och sedan plötsligt kommit på att de inte riktigt vet var det där hem egentligen ligger någonstans.”

Tillhörighet 1 – Medfödd eller vald gemenskap

”Min tillhörighet som t ex svensk, hindu, massaj, eller del av släkten Braak är inte villkorad av om jag är duktig nog, har pengar nog, eller är snäll nog. Omvänt så räcker det inte med att jag blir fly förbannad och ställer till en scen, eller skaffar mig goda argument och säger upp mig – jag är fortfarande svensk, hindu, massaj eller del av släkten Braak.”

Sex försök till gemenskap

”Efter det här så gick luften ur oss. Vi var trötta på våra dåliga jobb och på att bara ha råd att bo i dragiga lägenheter med rivningskontrakt, så vi började utbilda oss. Av bara farten så gifte vi oss också, fick barn, skaffade jobb, klippte håret, köpte snyggare kläder, började spara pengar, skilde oss, köpte bil för att kunna komma ut i naturen med barnen.”

Gemenskapens förutsättningar

Genom att svettas med sina ”bröder” och ”systrar” i timmar i en mörk het svetthydda, eller dansa vilt en hel natt till dova trummor, så svetsar man samman deltagarna i en samhörighet som sträcker sig bortom viljan och intellektet, och som därför också håller ihop bättre när det blåser hårt.