Den moderna vilsenheten – en bok av Magnus Skånberg

Den moderna vilsenheten är tankebok om hur vi snabbt – och under stort jubel – gått från ett traditionellt samhälle till ett modernt, och om all den förvirring som råkade slinka med på köpet.

Förr i världen levde i ett samhälle med traditionella, konventionsbaserad värderingar, där vi förväntades anpassa oss till gruppen och göra som vi blev tillsagda. Idag lever vi i ett modernt samhälle där det individuella bejakas, och där vi uppmanas att känna efter, tänka själva och fatta våra egna beslut. ”Just do it!” säger Nike-reklamen. De ”livsanvisningar” som vi får till oss från vår samtid och vår omvärd idag är radikalt annorlunda än bara än når vara föräldrar växte upp.

Dessa moderna livsanvisningarna är tydliga och funktinella när det kommer till utbildning, karriär, intressen och olika livsstilsval. De fungerar sämre vad gäller kärleksrelationer, familj och barn. Och de är nästintill oanvändbara vad gäller en rad existentiella frågor som har auktualiserats i kölvattnet efter vår massiva frigörelseprocess från religionen, staten, familjen allehanda andra auktoriteter.

När vi idag plötsligt har brist på sådant som rötter, tillhörighet och gemenskap så säger samtiden fortfarande ”Just do it!” Det finns ett märkligt glapp mellan de livsanvisningar vi omges av och de existentiella villkor vi lever under  – och det glappet skapar vad jag kallar för ”den moderna vilsenheten”.

Mer om boken

DEN MODERNA VILSENHETEN – tankar om allt som inte går ihop i vår tid” är ett subjektivt försök att problematisera den frihet och individualism som vi har erövrat i det moderna samhället. Det är en tanke- och debattbok med personligt tilltal i en uppfriskande blandning av högt och lågt, satiriskt och poetiskt, psykologikt och politiskt.

Boken väver samman mina egna erfarenheter och tankar kring psykologiska dilemman och existentiella frågor, med mer sociologiska samhällebetraktelser. Ingången till ämnet är ibland satiriskt eller bråkigt, ibland visionärt eller poetiskt, men hela tiden med en underliggande seriös intention.

Exempel och referenser är hämtade såväl från vardagsvärlden och kultursvängen, som från den politiska och akademiska sfären, och från nyandlighets- och terapivärlden. Till alla dess världar har jag något av en hatkärlek, och eftersom jag inte helt hittat hem i någon av dem, så har jag omväxlande kommit att se på dem både inifrån och utifrån.

Följ med på en upptäcksresa in i det moderna projektet, dess inneboende motstridigheter – och den vilsenheten som följer i dess spår.

Min förhoppning är att du som läsare ska få tankeväckande perspektiv på vår märkliga samtid, och kanske också få nya insikter för att bättre kunna sortera och stångas med den moderna tillvarons dilemman.

Med hopp om god läsning!
Oktober 2018 / Magnus Skånberg

 

Lämna en kommentar