Om vår tid…

”Lever vi i en tid när alla är försöker komma åt oss, sätta dit oss och hålla oss på mattan? Eller lever vi i en tid när ingen knappt märker att vi finns, och där alla fullständigt skiter i vad vi tycker, tänker och gör?”

1. Förord

”Men glappet mellan mina egna erfarenheter och samtidens kartor har fortsatt skava i mig. Först som en diffus förvirring, sedan som en aktiv frustration och till slut som ett akut behov av att formulera min egen verklighetsupplevelse. Det här bokprojektet kan ses som en ärrbildning ur det skavandet.”

2. Intention

”Jag vill i den här boken problematisera de enkelspåriga bilder av frihet, vilja och val som omger oss i den moderna kulturen, och undersöka andra tankelinjer än samtidens peppiga hyllande av smarta individlösningar.”

3. Något som fattas

”Men ingen tror längre på tomten. Ingen har tid eller ork att riktigt känna varken glädje, sorg eller frid för alla är helt upptagna med att få logistiken att gå ihop. Och mer valfrihet kommer på intet sätt att göra saken bättre.”

4. Välkommen till det moderna samhället

”Det moderna projektet vill dock ogärna kännas vid den här typen av inneboende motstridigheter. I den moderna världen kan alla – åtminstone i princip – få precis det de vill ha med hjälp av fritt val, aktiv vilja, effektiva metoder och genomtänkta prioriteringar.”

5. En historia om kärlek, problem och åtgärder

”Ena dagen tokbryt, drömmar om flykt, ädla beslut och total frustration. Nästa dag förvirrade anklagelser, uppblossande gräl, plågsamma tystnader. Tredje dagen ljuva försoningar, nya bråk, snåriga avtal om eldupphör.”

6. Den nya tidens berättelser

”För berättelsen om att helga sin fader och sin moder har besegrats av berättelsen om det livsbejakande ungdomsupproret. Och berättelsen om att arbeta för brödfödan i sitt anletes svett har besegrats av berättelsen om att cruisa nerför Sunset Boulevard i en öppen sportbil.”

7. Individen

”Ibland får jag bilden av miljontals svenskar som deltar i en massiv bilburen manifestation till stöd för individualismen. Men de färdas inte i samlad trupp. Var och en kör runt på olika platser i landet för sig själva. ”

8. Segrarna

”Eller skräpet på TV? Folk ser väl på sådant som de gillar? Annars kan de ju bara välja någon av alla de andra kanalerna. För vi var väl för människors rätt till sitt eget fria val, var vi inte det?”

9. Motståndarna

”Hur många Bakåtsträvare behövs det för att tända en glödlampa? Två, en som ber om ursäkt för ’ingreppet i naturen’ och en som försöker läsa bruksanvisningen i mörkret…”