Om vår tid…

Vad är det för slags tid vi lever i?

Lever vi i en tid av revolutionerande förändringar? Eller lever vi i en tid av förutsägbara upprepningar?

Lever vi i en tid när alla är försöker komma åt oss, sätta dit oss och hålla oss på mattan? Eller lever vi i en tid när ingen knappt märker att vi finns, och där alla fullständigt skiter i vad vi tycker, tänker och gör?

Lever vi i en tid som präglas av fördumning, enkelspårighet och ytlighet? Eller lever vi i en tid när gemene man mer och mer noggrant väljer ut vad just de vill ha i det allt rikare utbudet (till det gamla kulturetablissemangets förfäran).

Lever vi i en tid när mänskliga värden behöver försvaras mot tilltagande egoism, girighet och självgodhet? Eller lever vi i en tid när det är hög tid att lägga ner missriktad snällhet och hämmande självtvivel och börja ta för sig i sitt liv?

Lever vi i en tid där de gamla, traditionella pampväldet håller på att ta tillbaka makten efter några årtionden av radikalitet och ifrågasättanden? Eller lever vi en tid när det nya, unga och fritänkande regerar, och där det vi bevittnar bara är det gamla hierarkiernas utdragna sönderfall?

Lever vi i de inställda upprorens tid? Eller lever vi i de rutinmässiga upprorens tid?”

Lämna en kommentar