Prolog – Om vår tid.

Vad är det för slags tid vi lever i?

Lever vi i en omvälvande tid av revolutionerande förändringar? Eller lever vi i stabil tid av förutsägbara upprepningar?

Lever vi i en tid när alla försöker komma åt oss, kontrollera oss och begränsa vår frihet? Eller lever vi i en tid när man kan bete sig precis som man vill, och där alla fullständigt struntar i vad vi tycker, tänker och gör?

Lever vi i en tid som präglas av fördumning, enkelspårighet och ytlighet? Eller lever vi i en tid när folk i allmänhet mer och mer noggrant väljer ut vad just de vill ha i det allt rikare utbudet.

Lever vi i en tid när mänskliga värden behöver försvaras mot tilltagande egoism, girighet och självgodhet? Eller lever vi i en tid när det är dags att lägga ner missriktad snällhet och hämmande självtvivel, och börja ta för sig i sitt liv?

Lever vi i en tid av stresspåslag, konsumtionshets och anpassning. Eller lever vi i en tid där du är ute och gammaldags om du inte lyssnar på ditt inre, tänker själv och följer dina drömmar?

Lever vi i en tid där de gamla traditionella eliterna håller på att ta tillbaka makten efter några årtionden av radikalitet och ifrågasättanden? Eller lever vi en tid när det nya, unga och fritänkande regerar, och där det vi bevittnar bara är de gamla hierarkiernas utdragna sönderfall?

Lever vi i de inställda upprorens tid? Eller lever vi i de rutinmässiga upprorens tid?

Vad tyckte du om det här kapitlet?

Lämna en kommentar