(LATHUND – för dig som ska ge feedback)

Så här långt i processen har skrivit, redigerat och fått hyfsad ordning på själva innehållet i nästan alla kapitel i boken. Nu behöver jag hjälp att se vad jag skrivit med ögon utifrån. Är texten begriplig, relevant, utan upprepningar osv. Allt det där som är svårt att få syn på själv.

Vad vill jag mer precist ha hjälp med? Här är en liten lista som kanske man vara behjälplig för ingångar för dig som ska ge feedback.

 1. Tanketråden, hänger den ihop? Om jag gör olika former av KOPPLINGAR framåt eller bakåt, finns det substans i dem? (T ex om jag skriver Å ANDRA SIDAN, finns det en faktisk motsats då).
 2. Referenser. När jag refererar till samtiden eller till speciella företeelser – har jag täckning för de referenserna? Känner du som läsare till referererenserna eller är de för smala eller för personliga?
 3. Upprepepningar. Säger jag typ samma sak gång på gång? Borde jag välja den bästa formuleringen och stryka andra?
 4. Tydlighet. Är jag för abstrakt i min tankelinje? Skulle den behöva mer förklaring? Eller är jag tvärtom övertydlig och borde lita på läsaren i stället för att skriva henne på näsan? Förstår man vad jag vill ha sagt.
 5. Konklusion. Något som varit en utmaning har varit att avsluta de olika kapitlen med med någon form av fungerande konklusion – som ändå inte blir övertydlig/dramatisk/alltför märkvärdig. Känns de olika kapitlen avslutade, eller blir läsaren hängande i luften?
 6. Språkstil: Boken har ju en lite ovanlig blandning av stilarter. Ibland kåserande, ibland personlig och ibland mer objektivt intellektuellt resonerande. Vad funkar? När väcks ditt intresse till liv, och när tappar du intresset? Går det att blanda som jag gör.
  Mer specifikt – är jag för mycket kåserande och raljerande, och riskerar det göra att det känns som att jag inte tar mitt material på allvar?
 7. Underbyggda resonemang. Härleder jag mina slutsatser på ett fungerande sätt? Eller slår jag fast saker med stark övertygelse bara för att jag tycker/resonerar så?
 8. Fokusera på kärnverksamheten. Har jag utvikningar som inte tillför något och som lika gärna kan strykas?
 9. Språk. Finns det några rent språkliga fel. Typ felstavningar, syftningsfel, kommatering, typ onödiga småord (så, ju) osv.
 10. Din subjektiva läsupplevelse. Är det kul, är det viktigt, är det tråkigt, är det nytänkande, är det uttjatat. Hur var det rent subjektivt för just dig att läsa texten?

12/2 2020, Llao Llao

Lämna en kommentar