33. Sex försök till gemenskap

”Efter det här så gick luften ur oss. Vi var trötta på våra dåliga jobb och på att bara ha råd att bo i dragiga lägenheter med rivningskontrakt, så vi började utbilda oss. Av bara farten så gifte vi oss också, fick barn, skaffade jobb, klippte håret, köpte snyggare kläder, började spara pengar, skilde oss, köpte bil för att kunna komma ut i naturen med barnen.”

Vad tyckte du om det här kapitlet?

34. Gemenskapens förutsättningar

Genom att svettas med sina ”bröder” och ”systrar” i timmar i en mörk het svetthydda, eller dansa vilt en hel natt till dova trummor, så svetsar man samman deltagarna i en samhörighet som sträcker sig bortom viljan och intellektet, och som därför också håller ihop bättre när det blåser hårt.

Vad tyckte du om det här kapitlet?