1. Förord

”Men glappet mellan mina egna erfarenheter och samtidens kartor har fortsatt skava i mig. Först bara som en diffus förvirring, sedan som en aktiv frustration, och till slut som ett akut behov av att formulera min egen verklighetsupplevelse. Det här bokprojektet kan ses som en ärrbildning ur det skavandet.”

2. Intention

”Jag vill i den här boken problematisera de enkelspåriga bilder av frihet, vilja och val som omger oss i den moderna kulturen. För om man skrapar lite under ytan på samtidens hyllande av den välmotiverade individens dådkraft, så dyker genast allsköns existentiella motstridigheter upp och krånglar till det hela.”

3. Något som fattas

”Men ingen tror längre på tomten. Ingen har tid eller ork att riktigt känna varken glädje, sorg eller frid för alla är helt upptagna med att få logistiken att gå ihop. Och mer valfrihet kommer på intet sätt att göra saken bättre.”